Fotografie z okolí Příhraz, pořízené panem Václavem Prskavcem, si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Hrad Valečov byl založen na konci 13. století na dvou pískovcových blocích oddělených puklinou. Původní tvrz byla dřevěná a později byla přestavěna v kamenný hrad. Nedaleko hradu senachází tzv. valečovská osada vytesaná  ve skalách - některé ze skalních bytů byly obydleny ještě v roce 1892.

 

Čedičový vrh (463 m. n. m.) leží uprostřed pískovcové plošiny, rozdělené roklemi na pět částí: Hrada, Mužský, Příhrazské skály, skály u Drhlen a skály u Valečova. Na vrcholu, jenž byl snížen lámáním kamene, je vztyčen pomník - památka na boje v roce 1866 a nabízí se tu překrásný kruhový rozhled do širokého okolí. 

 

Středověký hrádek Drábské světničky, umístěný na 7 skalních pískovcových blocích, které spadají do stometrové hloubky, vznikl asi v první třetině 15. století. Skalní bloky bly mezi sebou propojeny dřevěnými mosty, dřevěnými nebo kamennými schodišti a ochozy. Dochovaných 18 světniček a 6 chodeb tesaných ve skále bylo doplněno dřevěnými roubenými nástavbami a palisádami. Po bitvě u Lipan byly světničky opuštěny a zchátraly. 

 

Původně renesanční zámek, nejprve majetek Budovců a po Bílo hoře potom Valdštejnů, byl na přelomu 18. století za Arnošta Josefa z Valdštejna přestavěn do současné podoby a stal se součástí barokního areálu s konírnami, jízdárnou, sallou terrenou a francouzským parkem. 

 

Gotický hrad Kost leží v samém centru Českého ráje v unikátní krajinné konfiguraci - na styku tří údolí (s Černým a Bílým rybníkem a říčkou Klenicí). Stavba byla zahájena v polovině 14. století Benešem z Vartemberka a k jejímu dokončení došlo za jeho syna, kdy dostal vnitřní hrad podobu, ve které se ve vzácné úplnosti dochoval dodnes. 

 

Zámek Humprecht, nazývaný po svém stavebníku Huprechtu Janu Černínovi z Chudenic, byl postaven v letech 1666 - 1668 na návrší jižně od Sobotky jako lovecký zámeček v centru obory. Ačkoliv sloužil pouze k přechodnému pobytu šlechty v době honů, byl vybudován jako parafráze Galatské věže cařihradské významným architektem raného baroka Carlem Luragem. 

 

Město Turnov, centrum Českého ráje, je důležitým východiskem turistických cest a rovněž sídlem Muzea Českého ráje. Muzeum, otevřené již roku 1866, obsahuje bohaté sbírky drahých kamenů, obrazovou galerii a exponáty místní lidové tvorby.